פרוטרטים דיגיטלים
Shadow on Concrete Wall
2_edited.jpg

Painting is life.

and life are beautiful.

My mom, when i asked her for a catchy slogen